เทคนิคการลดต้นทุนด้านพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

เทคนิคการลดต้นทุนด้านพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

ทุกวันนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การแข่งขันจึงสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว หากสังเกตดีๆ จะพบว่าบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ต่างพยายามหาวิธีหรือเทคนิคในการลดต้นทุนด้านพลังงานเพื่อให้การดำเนินงานของพวกเขาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ใช้ต้นทุนต่ำที่สุด ประเด็นหลักคงหนีไม่พ้นเรื่องผลกำไรในทางธุรกิจ ยิ่งลดต้นทุนส่วนไม่สำคัญออกได้มากเท่าไหร่ยิ่งสร้างกำไรให้กับองค์กรมากเท่านั้น ลองมาดูเทคนิคการลดต้นทุนด้านพลังงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมกันว่าจะสามารถทำวิธีไหนได้บ้าง

 1. บำรุงรักษาเครื่องจักรพร้อมดูแลการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
  เครื่องจักรถือเป็นอุปกรณ์สำคัญในโรงงานอุตสาหกรรมทุกที่การบำรุงรักษาเครื่องจักรทุกชนิด การดูแลระบบควบคุมส่วนต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน หรือเครื่องจักรตัวไหนมีปัญหาให้รีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขด้วยแนวทางที่ถูกต้อง มีการใช้เครื่องจักรทุกชนิดให้เหมาะสมงาน เช่น เครื่องจักรที่มีท่อส่งผ่านความร้อนมากๆ อาจใช้ฉนวนหุ้มท่อความร้อน, มีการปรับอัตราส่วนการเผาไหม้ของหม้อน้ำอย่างเหมาะสมจะช่วยลดต้นทุนด้านอุปกรณ์ได้เยอะมาก
 2. พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดปัญหาการสูญเสียพลังงาน
  มีการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างการเสียเงินเพิ่มอุปกรณ์บางตัวเข้าไปในกระบวนการผลิตแต่จะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานได้ในระยะยาว เช่น ระบบปล่อยความร้อนทิ้งแล้วนำกลับมาใช้งานใหม่, การติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศหรือพัดลมอุตสาหกรรมเพื่อลดระดับความร้อนของเครื่องจักรและแรงงานคน เป็นต้น หากยินดีพัฒนากระบวนการผลิตด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้รับรองช่วยได้เยอะมาก
 3. เลือกใช้พลังงานทดแทนภายในโรงงานอุตสาหกรรม
  เป็นตัวช่วยสำหรับลดการนำเข้าพลังงานหลักที่นำมาใช้ในโรงงาน สามารถการเลือกใช้พลังงานทดแทนได้ดังนี้

  • ผลิตก๊าซชีวภาพด้วยสิ่งของเน่าเสียหรือน้ำเสีย นำของเสีย, น้ำเสียจากโรงงานมาผ่านการหมักย่อยจนเกิดก๊าซชีวภาพแล้วนำก๊าซดังกล่าวไปผลิตเป็นพลังงานทดแทนต่อไป เช่น นำไปทำเชื้อเพลิงทางตรงแทนที่การใช้น้ำมันเตา, แก๊ส NGV/LPG บางแห่งสามารถนำไปใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าในองค์กรเลยด้วยซ้ำ
  • ผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้สิ่งที่เรียกว่า Solar Collector ลักษณะเป็นแผงให้น้ำไหลผ่านท่อในการรับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ แถมช่วยให้องค์กรยังนำวิธีการผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ระบบผสมผสานความร้อนให้ปล่อยทิ้งไปได้อีกด้วย
  • ผลิตก๊าซชีวมวล นำวัตถุดิบอย่าง แกลบ ฟางข้าว ซังข้าวโพด ผ่านกระบวนการ Gasification เปลี่ยนให้เป็นพลังงานก๊าซชีวมวลแล้วนำก๊าซดังกล่าวไปใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าก็ได้
   จะเห็นว่าเทคนิคการลดต้นทุนด้านพลังงานในอุตสาหกรรมโรงงานมีหลายวิธี อุปกรณ์บางอย่าง เช่น พัดลมอุตสาหกรรมหรือลูกหมุนระบายอากาศเป็นสิ่งที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงแต่วิธีนี้สามารถช่วยลดต้นทุนได้เมื่อมองภาพรวมระยะยาว

Leave A Comment