พัดลมแรงดันสูง  พัดลมดูดฝุ่น

สำหรับใช้ในระบบแรงดันสูง  ต้นกำลังเครื่องดูดฝุ่น  
ลำเลียงเมล็ดพืชและส่งวัตถุดิบขนาดเล็กน้ำหนักเบา
ในระบบการผลิต โรงงานอุตสาหกรรม ไซโลพืชผลการเกษตร

สำหรับติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการระบบระบายอากาศ และเติมอากาศที่มีแรงดันสูง เพื่อระบาย อากาศ  ระบายความร้อน หรือกำจัดกลิ่น ปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม  รวมทั้งการดูดฝุ่น ที่ต้องใช้แรงดูดกำลังสูงเพื่อดูดฝุ่นผงที่มีขนาดใหญ่ เช่น ฝุ่นผงในห้องพ่นสีรถยนต์  หรือโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี  สามารถใช้เป็นต้นกำลังในงานลำเลียงเมล็ดพืชในไซโลพืชผลทางการเกษตร การขนส่งวัตถุดิบขนาดเล็กผ่านระบบท่อในโรงงานสู่กระบวนการผลิตแบบครบวงจร

โรงงานอุตสาหกรรม

ไซโลพืชผลการเกษตร

ห้องปฏิบัติการ

อุตสาหกรรมเคมี

โรงพ่นสีรถยนต์

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ประโยชน์และคุณสมบัติของพัดลมแรงดันสูง

ระบายอากาศ และเติมอากาศด้วยแรงดันสูง

ด้วยประสิทธิภาพในการทำงานที่ให้แรงดันลมสูง พัดลมแรงดันสูงจึงสามารถดูดอากาศ และเติมอากาศภายในโรงงานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อปรับสภาพอากาศในโรงงานที่มีความร้อนสูง กำจัดกลิ่นในโรงงาน หรือสารเคมี ทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปอย่างเหมาะสม

เคลื่อนย้าย ลำเลียงเมล็ดพืชและวัตถุดิบขนาดเล็กด้วยแรงดูดกำลังสูง

ในไซโลพืชผลการเกษตร ที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายเมล็ดพืช เช่น เมล็ดข้าว เมล็ดข้าวโพด หรือในโรงสีข้าวที่ ต้องเคลื่อนย้ายแกลบและฝุ่นจากการสีและกระบวนการขัดข้าว และการลำเลียงน้ำตาลผ่านระบบท่อในโรงงาน อุตสาหกรรมน้ำตาล พัดลมแรงดันสูงสามารถตอบสนองความต้องการของระบบผลิตเหล่านี้ได้อย่างราบรื่น

กำจัดฝุ่นละอองในโรงงานอุตสาหกรรม และโรงพ่นสีรถยนต์

ฝุ่นละอองในโรงงานอุตสาหกรรมคือมลพิษที่มีผลโดยตรงกับบุคลากรในโรงงาน การวางแผนเลือกใช้เครื่อง ดูดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยรักษาสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย โดยเฉพาะในงานพ่นสีรถยนต์ ที่มีฝุ่นผงขนาดใหญ่ เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมของอาทิตย์เวนติเลเตอร์มีขนาดเหมาะสม กับการใช้งานในพื้นที่ ขนาดเล็ก และมีระบบแรงดูดสูงกำจัดกำจัดฝุ่นละอองได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเครื่องเก็บเสียงเพื่อป้องกันปัญหา มลพิษทางเสียง ส่งผลให้บุคลากรในพื้นที่ทำงานมีสุขภาพที่ดีปลอดจากมลพิษทางอากาศและเสียง

แรงดันสูงในงานเฉพาะทาง

สำหรับงานเฉพาะทาง เช่น การบรรจุของเหลวลงขวด การดูดอากาศระหว่างแผ่นฟิล์ม พัดลมแรงดันสูง สามารถตอบโจทย์เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงต่างๆ ด้วยวัสดุที่ทำจากอลูมิเนียมและพลาสติก ทำให้มีน้ำหนักเบา ในขณะที่การทำงานของใบพัดทั้ง 8 ในแกนเดียวกันเป็นการสะสมแรงดันลมให้มากขึ้น สำหรับงานผลิตที่ ต้องการความละเอียดแม่นยำสูง

สินค้าพัดลมแรงดันสูง พัดลมดูดฝุ่น

พัดลมแรงดันสูง
(High Pressure Blower)

ใช้ในระบบแรงดันสูง, ต้นกำลังเครื่องดูดฝุ่น

ส่งวัตถุดิบขนาดเล็ก น้ำหนักเบาในระบบการผลิต

พัดลมดูดฝุ่น
(Industrial Vacuum)

ใช้ในระบบแรงดันสูง, ต้นกำลังเครื่องดูดฝุ่น

ส่งวัตถุดิบขนาดเล็ก น้ำหนักเบาในระบบการผลิต

ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับ การติดตั้งพัดลมแรงดันสูง  พัดลมดูดฝุ่น

โทร. 0-2509-3065,  0-2509-2884

ผลงานของเรา

คำถามที่พบบ่อย

Fan Law คือ สูตรที่อธิบายความเกี่ยวเนื่องกันของมาตรวัดสำคัญต่างๆ ในตัวพัดลม (ปริมาณลม, ความดัน, กำลังมอเตอร์) เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ออกแบบ และผู้ใช้ควรเข้าใจ และใช้ประโยชน์ในการเลือกชนิด, ขนาดของพัดลมหรือมอเตอร์ให้เหมาะสมในแต่ละงาน

กฎพื้นฐานของ Fan Law มีดังต่อไปนี้

Q = ปริมาณลม
SP = ความดันสถิต
P = กำลังมอเตอร์
N = ความเร็วรอบ

Q1/Q2 = N1/N2
SP1/SP2 = (N1/N2)2
P1/P2 = (N1/N2)3

Note: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fan Law สามารถหาได้จาก web links.

พัดลมแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไร อาทิเช่น พัดลมท่อ, centrifugal, forward, backward, มอเตอร์ต่อตรง, มอเตอร์ขับสายพาน

พัดลมแต่ละชนิดเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ตารางด้านล่างแสดงรายละเอียดต่างๆ ของพัดลมแต่ละชนิด เพื่อการเลือกใช้งานให้ถูกต้องกับความต้องการ

ชนิด Adjustment ข้อดี ประโยชน์
Axial แนวการไหลของลมไปใน
แนวเดียวกับพัดลม
ระบายอากาศ เพื่อเติมเต็มอากาศดี
Axial in line มอเตอร์อยู่ในแนวเดียว
กับแกนใบพัด
รูปแบบเรียบง่าย ใช้ส่งอากาศทั่วๆ ไป
Axial belt driven มอเตอร์อยู่ภายนอกท่อ
ขับเคลื่อนด้วยสายพาน
มอเตอร์ไม่ปะทะกับลม ใช้ระบายอากาศเสีย, มลพิษ
Centrifugal แนวการไหลของลมไปใน
แนวตั้งฉากกับพัดลม
ใช้ในการส่งลมให้ปริมาณแรงลมสูง
Centrifugal forward การทำงานขอใบพัดเป็นแบบ
การเอาหน้าใบตักลม
ให้ปริมาณแรงลมสูง ใช้ส่งลมระยะสั้น
Centrifugal backward การทำงานขอใบพัดเป็นแบบ
การเอาหลังใบตีลม
ให้ปริมาณแรงดันสูง ใช้ส่งลมระยะไกล เนื่องจากมีแรงดันสูง
Ventilator ระบายอากาศ เพื่อเติมเต็มอากาศดี

TIPS

ความยาว
1 เซนติเมตร (cm.) = 0.394 นิ้ว (inch)
1 นิ้ว (inch) = 2.54 เซนติเมตร (cm.)
1 ฟุต (foot) = 0.3048 เมตร (m.)
1 เมตร (m.) = 3.281 ฟุต (feet)

 

พื้นที่
1 ตารางเซนติเมตร (cm2) = 0.159 ตาราง นิ้ว (sq.inch)
1 ตารางนิ้ว (sq.inch) = 6.452 ตาราง เซนติเมตร (cm2)
1 ตารางฟุต (sq.foot) = 0.093 ตารางเมตร (m2)
1 ตารางเมตร (m2) = 10.765 ตาราง ฟุต (sq.feet)

 

ปริมาณ
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3) = 0.061 ลูกบาศก์นิ้ว (cubic inch)
1 ลูกบาศก์นิ้ว ( cubic inch) = 16.387 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3)
1 ลูกบาศก์ฟุต (cubic foot) = 0.028 ลูกบาศก์เมตร (m3)
1 ลูกบาศก์เมตร (m3) = 35.314 ลูกบาศก์ ฟุต (cubic feet)

 

น้ำหนัก
1 ปอนด์ (pound) = 0.4536 กิโลกรัม (kg.)
1 กิโลกรัม (kg.) = 2.205 ปอนด์ (pound)
1 กิโลกรัม (kg.) = 0.001 ตัน (ton)
1 ตัน (ton) = 1,000 กิโลกรัม (kg.)

สูตร D1 x N1 = D2 ÷ N2

D1 = ขนาดพลูเล่ตาม
N1 = ขนาดความเร็วรอบที่ต้องการ
D2 = ขนาดพลูเล่ขับ
N2 = ความเร็วรอบมอเตอร์เดิม

* กรณีรู้ความเร็วรอบของพัดลม กับ พลูเล่ ตาม ต้องการทราบขนาดของพลูเล่ขับ ว่าต้องใช้ขนาดเท่าใด ?

กำหนด : – ความเร็วรอบของพัดลม = 900 RPM
– พลูเล่ตาม 8″
– พลูเล่ขับ ?
– ใช้มอเตอร์ 4P (1,400 RPM)
วิธีทำ :
= D1 x N1 = D2
N2
= 8″ x 900 = D2
1,400
= 7,200 = D2
1,400
= 5.14 นิ้ว

สำหรับสินค้ารุ่น : AV-G1248, AV-G1264, AV-G1296, AV-G33184#B, AV-G33206#B, AV-G01184#B, AV-G01208#B และ AV-G01206#B

 1. การคำนวณหาปริมาตรของอาคาร
  สูตร (ใส่ขนาดของอาคาร) กว้าง x ยาว x สูง
  90 x 120 x 5
  ปริมาตรของอาคาร = 54,000.00 ลูกบาศก์เมตร
 2. การหาปริมาณอากาศที่ต้องถ่ายเทออกเลือกลักษณะการนำไปใช้งาน เพื่อหาปริมาณอากาศที่ต้องถ่ายเทออกจากตัวอาคาร โดยดูจากค่า AIRCHANGE/ชั่วโมง ซึ่งกำหนดตามสภาพการใช้งาน
  ลักษณะการนำไปใช้งาน (จุดติดตั้ง) จำนวน AIRCHANGE/HR.
  โกดัง 5-7.5
  โรงซ่อม / โรงงาน 10-15
  ห้องเครื่องจักร / โรงผลิต 15-25
  ห้องครัว (ห้องที่มีความร้อนมาก) 25 หรือมากกว่า
  ห้องพ่นสี / ห้องอบ 30-100
  สูตร ปริมาตรของอาคาร x AIRCHANGE / HR. ÷ 60 นาที
  54,000.00 x 25 ÷ 60
  อากาศที่ต้องถ่ายเทออก = 22,500.00 CMM
 3. การหาจำนวนพัดลมที่จะต้องติดตั้ง
  ความสามารถของพัดลมระบายอากาศ ของพัดลมแต่ละรุ่น คือ
AV-G1248 = 165 CMM.
AV-G1246 = 180 CMM.
AV-G1298 = 275 CMM.
AV-G1296 = 325 CMM.
AV-G33184#B = 50 CMM.
AV-G33208#B = 90 CMM.
AV-G33206#B = 111 CMM.
AV-G01181#B = 50 CMM.
AV-G01208#B = 90 CMM.
AV-G01206#B = 111 CMM.
สูตรการคำนวณหาพัดลม (เลือกรุ่นพัดลมที่ต้องการติดตั้งด้านบน) MODEL : AV-G1298 (ตัวอย่าง)
อากาศที่ต้องถ่ายเทออก ÷ ความสามารถของพัดลมที่ต้องการ = จำนวนพัดลม ที่ต้องติดตั้ง
22,500.00 ÷ 275.00 = 81.82 ชุด

*** การคำนวณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการใช้งาน ซึ่งแต่ละอาคารมีเงื่อนไขต่างกัน ***
หมายเหตุ : ตัวอย่างการคำนวณนี้ เป็นจุดติดตั้งพัดลมระบายอากาศสำหรับห้องเครื่องจักร / โรงผลิต

สำหรับสินค้ารุ่น : A-14S, A-18S, A-22S, A-22, S22, A-25S, A-25, S25, A-30 และ A-39

 1. การคำนวณหาปริมาตรของอาคาร
  สูตร (ใส่ขนาดของอาคาร) กว้าง x ยาว x สูง
  90 x 120 x 5
  ปริมาตรของอาคาร = 54,000.00 ลูกบาศก์เมตร
 2. การหาปริมาณอากาศที่ต้องถ่ายเทออกเลือกลักษณะการนำไปใช้งาน เพื่อหาปริมาณอากาศที่ต้องถ่ายเทออกจากตัวอาคาร โดยดูจากค่า AIRCHANGE/ชั่วโมง ซึ่งกำหนดตามสภาพการใช้งาน
  ลักษณะการนำไปใช้งาน (จุดติดตั้ง) จำนวน AIRCHANGE/HR.
  โกดัง 5-7.5
  โรงซ่อม / โรงงาน 10-15
  ห้องเครื่องจักร / โรงผลิต 15-25
  ห้องครัว (ห้องที่มีความร้อนมาก) 25 หรือมากกว่า
  ห้องพ่นสี / ห้องอบ 30-100
  สูตร ปริมาตรของอาคาร x AIRCHANGE / HR. ÷ 60 นาที
  54,000.00 x 25 ÷ 60
  อากาศที่ต้องถ่ายเทออก = 22,500.00 CMM
 3. การหาจำนวนพัดลมที่จะต้องติดตั้งความสามารถของพัดลมระบายอากาศ ของพัดลมแต่ละรุ่น คือ
  A-14S = 33 CMM.
  A-18S = 43 CMM.
  A-22S, A-22, S22 = 80 CMM.
  A-25S, A-25, S25 = 90 CMM.
  A-30 = 111 CMM.
  A-39 = 162 CMM.

  สูตรการคำนวณหาพัดลม (เลือกรุ่นพัดลมที่ต้องการติดตั้งด้านบน) MODEL : A-25S (ตัวอย่าง)

  อากาศที่ต้องถ่ายเทออก ÷ ความสามารถของพัดลมที่ต้องการ = จำนวนพัดลม ที่ต้องติดตั้ง
  22,500.00 ÷ 90.00 = 250 ชุด

  *** การคำนวณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการใช้งาน ซึ่งแต่ละอาคารมีเงื่อนไขต่างกัน ***
  หมายเหตุ : ตัวอย่างการคำนวณนี้ เป็นจุดติดตั้งพัดลมระบายอากาศสำหรับห้องเครื่องจักร / โรงผลิต

สำหรับสินค้ารุ่น : AV-J01040 (40″) 1/2HP, AV-J01048 (48″) 1HP และ AV-J01048 (48″) 2HP

 1. การคำนวณหาปริมาตรของอาคาร
  สูตร (ใส่ขนาดของอาคาร) กว้าง x ยาว x สูง
  90 x 120 x 5
  ปริมาตรของอาคาร = 54,000.00 ลูกบาศก์เมตร
 2. การหาปริมาณอากาศที่ต้องถ่ายเทออกเลือกลักษณะการนำไปใช้งาน เพื่อหาปริมาณอากาศที่ต้องถ่ายเทออกจากตัวอาคาร โดยดูจากค่า AIRCHANGE/ชั่วโมง ซึ่งกำหนดตามสภาพการใช้งาน
  ลักษณะการนำไปใช้งาน (จุดติดตั้ง) จำนวน AIRCHANGE/HR.
  โกดัง 5-7.5
  โรงซ่อม / โรงงาน 10-15
  ห้องเครื่องจักร / โรงผลิต 15-25
  ห้องครัว (ห้องที่มีความร้อนมาก) 25 หรือมากกว่า
  ห้องพ่นสี / ห้องอบ 30-100
  สูตร ปริมาตรของอาคาร x AIRCHANGE / HR. ÷ 60 นาที
  54,000.00 x 25 ÷ 60
  อากาศที่ต้องถ่ายเทออก = 22,500.00 CMM
 3. การหาจำนวนพัดลมที่จะต้องติดตั้งความสามารถของพัดลมระบายอากาศ ของพัดลมแต่ละรุ่น คือ
  AV-J01040 (40″) 1/2 HP = 333 CMM.
  AV-J01048 (48″) 1 HP = 667 CMM.
  AV-J01048 (48″) 2 HP = 694 CMM.
  สูตรการคำนวณหาพัดลม (เลือกรุ่นพัดลมที่ต้องการติดตั้งด้านบน) MODEL : AV-J01048 (1HP) (ตัวอย่าง)
  อากาศที่ต้องถ่ายเทออก ÷ ความสามารถของพัดลมที่ต้องการ = จำนวนพัดลม ที่ต้องติดตั้ง
  22,500.00 ÷ 667.00 = 33.73 ชุด

  *** การคำนวณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการใช้งาน ซึ่งแต่ละอาคารมีเงื่อนไขต่างกัน ***
  หมายเหตุ : ตัวอย่างการคำนวณนี้ เป็นจุดติดตั้งพัดลมระบายอากาศสำหรับห้องเครื่องจักร / โรงผลิต

สินค้าอื่นๆ

พัดลมท่อ
(Motor in Line Axial Fan)

พัดลมแรงดันสูง
(High Pressure Blower)

ใบพัดลม
(Impellers)

สินค้าพิเศษ
(Special Products)

สินค้าพัดลมอุตสาหกรรมของ “อาทิตย์” Artith Ventilator Machinery

ลูกหมุนระบายอากาศ พัดลมระบายอากาศ พัดลมระบายอากาศระบบไฟฟ้า สำหรับระบายอากาศ ลดความร้อน ฝุ่นละอองในโรงงานอุตสาหกรรม และบ้านเรือน

สำหรับดูดควันและกลิ่นตามร้านอาหาร ดูดสารพิษในโรงงาน

พัดลมท่อ
(Motor in Line Axial Fan)

สำหรับดูดลมตามท่ออากาศในโรงงาน ดูดอากาศเสียในวงกว้าง เติมอากาศหมุนเวียนในการทำงานระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ระบายอากาศ ลดความร้อน ฝุ่นละออง

สำหรับใช้ในระบบแรงดันสูง ต้นกำลังเครื่องดูดฝุ่น และส่งวัตถุดิบขนาดเล็ก น้ำหนักเบาในระบบการผลิต

ใบพัดลมคุณภาพสูง ถ่วงบาลานซ์ใบพัดจากเครื่องถ่วงมารตรฐาน ประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้ทันที

สำหรับระบายอากาศ ลดความร้อน ฝุ่นละอองในโรงงานอุตสาหกรรม และฟาร์ม

เครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย / เครื่องย่อยกิ่งไม้ นวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจความต้องการของภาคเกษตรไทย

ลูกค้าของเรา

กว่า 30 ปีที่ผ่านมา เราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจในแบรนด์ “อาทิตย์”
และให้โอกาสเราได้มีส่วนร่วมในการทำงานอันน่าประทับใจเสมอมา
Testimonials

เสียงจากลูกค้า

ติดต่อเรา

คุณสามารถปรึกษาเราเกี่ยวกับแผนการหรือจุดประสงค์ในการใช้พัดลมอุตสาหกรรมแบบต่างๆ ในธุรกิจของคุณได้เสมอ เพียงโทรหาเรา หรือกรอกข้อมูลความต้องการของคุณส่งมาให้ทีมงาน เราจะติดต่อคุณกลับไปภายใน 24 ชั่วโมง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์เวนติเลเตอร์

สาขากรุงเทพ และสำนักงานใหญ่
55 หมู่ 9 ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ดูแผนที่

เว็ปไซต์ : www.artith.com
โทรศัพท์ : 0-2509-3065, 0-2509-2884
อีเมล : contact@artith.com
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 9:00 – 18:00 น.